Chiết Khấu Khi Mua Số Lượng Lớn

Hiện tại công ty chưa có chính sách chiết khấu khi mua số lượng lớn