Chính sách bảo mật thông tin

Mọi thông tin về khách hàng (Tên, địa chỉ, sđt, stk….) Đều được lưu trữ bảo mật tại Thiên Minh Furniture.